gift-1420830_1280.jpg

Paketlösningar

 

Enkla lösningar

Ibland kan det kännas svårt att ”köpa kommunikation”. Det kan vara svårt att veta vad det kostar, vad som egentligen ingår i priset och hur ditt företag kan ta sitt kommunikationsarbete till nästa nivå. Ofta är det extra svårt för start up-bolag och entreprenörer att komma igång med ett strukturerat kommunikations- och PR-arbete. Kommunikationsrådgivning kan dock vara det som hjälper dig att lyfta ditt start up-företag till nästa nivå, eller lansera nästa steg för ditt redan etablerade bolag.

När det kommer till krishantering och kriskommunikation kan det vara ännu svårare att komma igång. ”Det händer inte mig” är tyvärr en vanlig inställning hos många företag och organisationer. Men, att vara dåligt förberedd och hantera en kris dåligt kan vara katastrofalt för ett varumärke. Därför är det viktigt att vara förberedd, ett startpaket är en bra början.

För att göra det enkelt att komma igång så har jag tagit fram tre enkla paketlösningar. En för kommunikation och PR, en för kriskommunikation samt en för politisk påverkan. 

Pris och innehåll är tydligt. Det ger dig och ditt företag eller organisation en bra grund att stå på. Från den kan ni, eller vi tillsammans, sedan bygga vidare och ta nästa steg i arbetet. 

 
 

Kommunikation & PR 

 • Startmöte/workshop 2 timmar – jag går igenom grunderna i PR- och kommunikationsarbete, hur journalister tänker och vad som behövs för att nå ut. Vi går igenom ditt företags förutsättningar och nuläget. Utifrån det tar vi fram utmaningar, möjligheter och målsättningar för arbetet framåt. 

 • Två pressmeddelanden – med utgångspunkt i workshopen tar jag fram två pressmeddelanden och förbereder annat material för utskick. 

 • Uppföljning – en tid efter genomförda utskick tar jag fram en rapport och utvärdering av arbetet. 

 • 14 000 kronor + moms

Krishantering

 • Startmöte/workshop 2 timmar – jag går igenom grunderna i kriskommunikation med utgångspunkt i verkliga händelser och krishanteringar. Vi går igenom ditt företags potentiella kriser och risker.

 • Checklistor – jag tar fram checklistor, rollbeskrivningar och riktlinjer för arbetet med kriskommunikation. Finns materialet redan kvalitetssäkrar jag det och uppdaterar det.

 • 14 000 kronor + moms

 • Tillägg: Medieträning 2 timmar – genomför medieträning med två talespersoner, vilket inkluderar teoripass samt intervjuer framför kamera med rådgivning. (+ 18 000 kr + moms)

Politisk påverkan 

 • Startmöte/workshop 1,5 timmar – jag går igenom hur de politiska nivåerna som är relevanta för ditt företag fungerar och hur beslut fattas. Går också igenom aktuella politiska frågor och hur de påverkar samhället i stort. 

 • Politisk analys – utifrån ditt företags situation och frågeställningar tar jag fram en kort politisk analys och förslag på PA-strategi.

 • 14 000 kronor + moms