Marcus+Hartmann+f%C3%B6rel%C3%A4ser+om+kriskommunikation

Föreläsning

 
 

Kriskommunikation i praktiken

Genom att vara förberedd ökar du chansen att lyckas med din krishantering. Min föreläsning om kriskommunikation och krishantering ger dig praktiska tips och råd kring hur du kan agera vid en kommunikationskris och innan krisen kommer. Med utgångspunkt i verkliga händelser och egen erfarenhet berättar jag med glimten i ögat om hur kriser utvecklas, växer och sedan kan vändas till kommunikativa framgångar. Dessutom får du en lista med misstag så att du kan undvika att göra dem vid din nästa kris.

Huvuddelen av föreläsningen kretsar kring mastsabotaget i Häglared utanför Borås. I maj 2016 rasade en 330 meter hög radio- och tv-mast, vilket blev startpunkten för två veckors intensiv krishantering. Den kom att innefatta frågor om krisberedskap, säkerhetspolitik, ryska ambassaden, new age-kristaller och mycket mer.

Självklart anpassar jag föreläsningen efter de förutsättningar som är aktuella för ditt företag eller organisation. Jag har hållit den för tre till 300 personer och är van att att hålla den för allt från erfarna konsulter till nybörjare inom kommunikation.

Föreläsningen kan genomföras på olika sätt. Till exempel:

  1. 45 minuter föreläsning i stor grupp, cirka 30 - 35 minuter dragning och sedan avslutande frågestund

  2. 60 minuter föreläsning i stor eller liten grupp med lite mer information kring den specifika krishanteringen och sedan avslutande frågestund

  3. 120 minuter workshop i liten grupp (upp till 10 personer), först genomgång och föreläsning, sedan djupare resonemang kring råd och tips. Kan också kombineras med samtal kring kriser i din organisation.

  4. Eller precis så som passar er, hör av er så syr vi ihop ett skräddarsytt paket.