Personrelaterade kommunikationskriser

En kris kan komma i olika skepnader. Det ligger i sakens natur att krisen är oväntad och att det är otydligt vad som hänt och kommer hända. En annan term som används är extraordinär händelse, det vill säga något som avviker ganska markant från normal verksamhet. 

Game over personkris.jpg

 

Företag och organisationer kan drabbas hårt av stora kriser som naturkatastrofer, omfattande elavbrott eller terrorism.  Därför är det viktigt att vara förberedd och att träna på det värsta. Fördelen ur ett kommunikationsperspektiv, om man nu kan prata om fördelar när det kommer till kriser, med denna typ av händelser är att de påverkar fler och att det därför finns en större förståelse för att allt inte fungerar som det ska i organisationen. En annan fördel är att organisationen inte gjort ngt fel (förutom möjligen varit oförberedda), de uppfattas som ett ”offer” för utomstående händelser.

 

När det gäller större kriser och så är en bra sajt att kolla in krisinformation.se, där du hittar mycket information om större kriser och hur samhällets krishantering fungerar.

 

Personrelaterade kriser

En typ av kris som sällan skapar förståelse är personrelaterade kriser. När det är en enskild person som har agerat, eller för den delen inte agerat, så är omgivningens tålamod ofta litet. Jag tror att den bild som många får på näthinnan är den fifflande politikern som genom olika upplägg får ekonomiska fördelar. Eller så agerar de omoraliskt på andra sätt, det tydligaste och största exemplet är nog Mona Sahlin och Toblerone-skandalen eller när Ulrika Schenström drack vin med en journalist. Sedan granskas de av media, pudlar och tar time out. Växer krisen och blir jobbig för statsministrar eller partiledning kan de till slut tvingas avgå.

 

Med det sagt så är det viktigt att komma ihåg att den absoluta majoriteten av politiker är engagerade och drivna människor som lägger en orimligt stor del av sitt privatliv på att försöka göra samhället bättre.

 

Rådgivning vid personkriser

När ett företag drabbas av en kris som handlar om enskilda personer, är det extra viktigt att ta hjälp utifrån. Är det en kollega som är fokus för krisen är det särskilt svårt att förhålla sig professionellt. Å ena sidan så kan du känna dig arg och besviken, och fokuserar därför för mycket på de interna relationerna. Å andra sidan kan du hamna i förnekelse och agerar utifrån förhoppningar snarare än fakta. 

 

I det läget behövs en extern part som inte har några förutfattade meningar eller personliga kopplingar, som kan ställa de svåra frågorna och se klarsynt på all fakta. Den typen av kommunikationsrådgivning kräver en stark person som vågar säga ifrån. På så sätt ökar chansen att minska de negativa effekterna för varumärke och affärsmöjligheter.

 

Klicka nedan för att kontakta mig för mer information om hur jag kan hjälpa dig och din organisation vid en kommunikationskris, oavsett om det gäller naturkatastrofer eller personrelaterade frågor.