Omvärldsbevakning vid kriser

omvärldsbevakning analys

För ett företag eller organisation mitt uppe i en kommunikationskris kan det känns som att allt sägs och skrivs i media handlar om ens egen kris. I det läget kan det vara svårt att få en bra bild av vad som egentligen händer. Därför brukar jag säga att det är mycket viktigt att ha en person som hela tiden sköter omvärldsbevakningen. 

Omvärldsbevakningens första, och viktigaste, uppgift är att följa vad som skrivs om krisen och fånga upp kritiska artiklar eller rena felaktigheter. I en kris är det centralt att snabbt bemöta kritik och rätta till missförstånd. Det gäller för övrigt inte bara när det blåser, utan är även viktigt i den dagliga verksamheten. 

En annan viktig funktion för omvärldsbevakningen är också att påminna krisorganisationen att allt faktiskt inte handlar om det krisande företaget. Även under de största kriser skrivs och rapporteras det om andra saker. Och det som är stort i en bransch behöver inte vara lika stort hos den större allmänheten. 

Visst bör man inte underskatta kriser, men man ska inte heller överdriva dem. Det är såklart svårt, men någon sorts svensk lagom-mentalitet gäller även för krishantering. 

Nu kanske någon som läser detta har sett min föreläsning om kriskommunikation och hört mig säga att du alltid ska förutsätta det värsta vid en kris. Och det stämmer. I inledningen av krisen är det bättre att förutsätta det värsta. Då får du resurser på plats och kan arbeta utifrån krisrutiner från början. Men om det visar sig att det är inte är så allvarligt så är det bara att rulla tillbaka. För det är alltid – alltid – enklare att ta hem resurser som inte behövs än att försöka bygga upp en krisorganisation efter hand.

Vill du veta mer om kriser och krishantering, kontakta mig här eller läs om min föreläsning här.